Tanglekaap

Certified Zentangle Teacher (CZT) ™


A CZT is an experienced tangler who has been trained and certified by the founders of this art form to teach the Zentangle method. This training takes place in the USA. Only CZT’s are qualified and allowed to teach this method.


‘n CZT is ‘n ervare ‘tangler’ wat deur die ontwikkelaars van hierdie kunsvorm opgelei en gesertifiseer is om andere deur middel van die Zentangle-metode te onderrig. Hierdie opleiding geskied in die VSA. Slegs CZT’s is bevoeg en gemagtig om sulke  klasse aan te bied.


Milde Weiss - CZT™ #17

Milde is ‘n afgetrede historikus wat op Stellenbosch woon. Ná haar seun se dood in 2012 het sy ervaar hoe terapeuties die beoefening van Zentangle kan wees. Dit het haar met ‘n passie vir dié kunsvorm en die bekendstelling daarvan aan ander besiel. Sy het in 2014 as CZT gekwalifiseer.


Milde is a retired historian living in Stellenbosch. After the death of her son in 2012, she experienced the therapeutic effects of drawing the Zentangle way, and this made her passionate to share this art form with others. She qualified as a CZT in 2014.

Om te ‘tangle’

is  om met jou pen te dans

op die maat van jou eie improvisasie

van bekende musiek.

- M W

Tuis / Home z e n t a n g l e ® Certified Zentangle Teacher ™ Onderrig / Tuition Kontak  / Contact