Tanglekaap

Onderrig

Zentangle is nie slegs vir volwassenes nie. Sodra ‘n kind die basiese vorms soos ‘n sirkel en driehoek kan teken, kan s/hy ‘tangle’.

Onderrigsessies, wat 3 ure duur, word gereeld in Stellenbosch aangebied. Die fooi vir 2015 is R350 per klas, en sluit alle materiaal (ingevoer uit die VSA), sowel as drinkgoed in.

Ná die beginnersklasse word verdere tegnieke en toepassings op intermediêre en gevorderde vlakke aangebied.

Skakel my vir inligting oor klasse elders in die Weskaap.

Tuition

Zentangle is not for adults only. As soon as a child is able to draw the basic shapes like a circle and triangle, s/he can tangle.

Regular 3 hour long classes are conducted in Stellenbosch. The fee for 2015 is R350 per class, which includes all materials (imported from the USA) as well as liquid refreshments.

After the beginners’ classes, additional techniques and applications are available on intermediate and advanced levels.

Contact me for information regarding classes elsewhere in the Western Cape.

Stuur jou naam na die onderstaande e-pos
en bly op hoogte van
klasdatums en -temas


tanglekaap@hotmail.com

Stay informed about class dates and themes by sending your name to the above email

Tuis / Home z e n t a n g l e ® Certified Zentangle Teacher ™ Onderrig / Tuition Kontak  / Contact